Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) bevatten de algemene voorwaarden voor uw gebruik van deze website (“Website” of “Dienst”) en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk “Diensten”). Deze Overeenkomst is juridisch bindend tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en ons “wij”, “ons” of “onze”).

Deze website is een advertentie- en informatiebron en heeft als zodanig geen verband of aansprakelijkheid met de hier genoemde sites of personen. Wij verkopen ALLEEN advertentieruimte, wij zijn geen escortbureau en houden ons op geen enkele manier bezig met escort- of prostitutiezaken. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of acties van websites van derden of individuen waartoe u toegang krijgt via links, e-mail- of telefooncontacten vanaf dit portaal. Al het geld dat wordt betaald aan de volwassen escorts die op deze website worden vermeld, is uitsluitend bedoeld voor hun tijd en gezelschap. Wat er verder ook kan gebeuren als en wanneer er contact wordt gemaakt, het is de keuze van instemmende volwassenen. Seks zonder condoom is niet toegestaan.

Als voorwaarde voor het gebruik van de Website(s) bevestigt u dat u meerderjarig bent (bijvoorbeeld ouder dan 18 jaar of 21 jaar) in het rechtsgebied waarin u woont. We vereisen dat adverteerders minimaal 20 jaar oud moeten zijn om te kunnen adverteren en dat alle accounts onderworpen zijn aan leeftijdsverificatie. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de leeftijd van de Gebruiker

Voor het doeleinde van onze Algemene Voorwaarden – “onze”, “wij”, “ons” betekent deze website

Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u eraan gebonden bent. Als u deze Overeenkomst namens een bedrijf of andere juridische entiteit aangaat, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit aan deze Overeenkomst te binden, in welk geval de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” verwijzen naar aan een dergelijke entiteit. Als u niet over deze bevoegdheid beschikt, of als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u deze Overeenkomst niet accepteren en mag u de Website en Diensten niet openen en gebruiken. U erkent dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en deze website, ook al is deze elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en dat deze uw gebruik van de Website en Diensten regelt.

1. Accounts en lidmaatschap

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om de Website en Diensten te gebruiken. Door de Website en Diensten te gebruiken en door akkoord te gaan met deze Overeenkomst garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We controleren en beoordelen nieuwe accounts voordat u zich kunt aanmelden en de Services kunt gaan gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door u, met inbegrip van eventuele schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst hebt overtreden of dat uw gedrag of inhoud de neiging zou hebben onze reputatie en goodwill te schaden. Als we uw account om de bovengenoemde redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

2. Gebruikersinhoud

Wij zijn geen eigenaar van gegevens, informatie of materiaal (gezamenlijk “Inhoud”) die u op de Website indient tijdens het gebruik van de Dienst. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectueel eigendomsrecht of gebruiksrecht van alle ingediende inhoud. Wij controleren en beoordelen de inhoud op de website die door u is ingediend of gemaakt met behulp van onze diensten. U verleent ons toestemming om de inhoud van uw gebruikersaccount te openen, te kopiëren, te distribueren, op te slaan, te verzenden, opnieuw te formatteren, weer te geven en uit te voeren, uitsluitend zoals vereist voor het leveren van de Services aan u. Zonder enige van deze verklaringen of garanties te beperken, hebben wij het recht, maar niet de verplichting, om, naar eigen goeddunken, inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar onze redelijke mening, in strijd is met ons beleid of op enigerlei wijze schadelijk is. of verwerpelijk. Tenzij specifiek door u toegestaan, verleent uw gebruik van de website en diensten ons niet de licentie om de inhoud die door u is gemaakt of in uw gebruikersaccount is opgeslagen, te gebruiken, reproduceren, aanpassen, wijzigen, publiceren of distribueren voor commerciële, marketing- of soortgelijke doeleinden. .

3. Inhoud voor volwassenen

Houd er rekening mee dat er bepaalde inhoud voor volwassenen of volwassenen beschikbaar kan zijn op de Website. Er wordt een waarschuwing aan de Gebruiker getoond voordat inhoud voor volwassenen wordt weergegeven. Wanneer er sprake is van inhoud voor volwassenen of volwassenen, mogen personen die jonger zijn dan 18 jaar of die geen toegang hebben tot dergelijke inhoud onder de wetten van enig toepasselijk rechtsgebied, geen toegang krijgen tot dergelijke inhoud. Als we vernemen dat iemand jonger dan 18 jaar een transactie via de Diensten wil uitvoeren, hebben we geverifieerde toestemming van de ouders nodig, in overeenstemming met de Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (“COPPA”).

4. Facturering en betalingen

U dient alle vergoedingen of kosten op uw rekening te betalen in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. Wanneer Services worden aangeboden op basis van een gratis proefperiode, kan betaling vereist zijn nadat de gratis proefperiode is afgelopen, en niet wanneer u uw factuurgegevens invoert (die mogelijk vereist zijn vóór het begin van de gratis proefperiode). Als automatische verlenging is ingeschakeld voor de Services waarop u zich hebt geabonneerd, worden de kosten automatisch in rekening gebracht op basis van de door u geselecteerde termijn. Gevoelige en privégegevensuitwisseling vindt plaats via een SSL-beveiligd communicatiekanaal en is gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen, en de Website en Diensten voldoen ook aan de PCI-kwetsbaarheidsnormen om een zo veilig mogelijke omgeving voor Gebruikers te creëren. Voor extra veiligheid en bescherming worden er regelmatig scans op malware uitgevoerd. Als uw aankoop naar ons oordeel een transactie met een hoog risico inhoudt, zullen wij van u eisen dat u ons een kopie verstrekt van uw geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift van de gebruikte creditcard of betaalkaart. voor de aankoop. Wij behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk moment te wijzigen. Wij behouden ons tevens het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

5. Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de Website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid, promoties en aanbiedingen. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie op de Website of Diensten op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). Wij zijn niet verplicht om informatie op de Website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of vernieuwingsdatum op de Website worden toegepast om aan te geven dat alle informatie op de Website of Diensten is gewijzigd of bijgewerkt.

6. Diensten van derden

Als u besluit om diensten van derden in te schakelen, te openen of te gebruiken, houd er dan rekening mee dat uw toegang tot en gebruik van dergelijke andere diensten uitsluitend worden beheerst door de algemene voorwaarden van dergelijke andere diensten, en dat wij deze niet onderschrijven, niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor, en doen geen uitspraken over enig aspect van dergelijke andere diensten, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud ervan of de manier waarop zij omgaan met gegevens (inclusief uw gegevens) of enige interactie tussen u en de aanbieder van dergelijke andere diensten. U doet onherroepelijk afstand van elke claim tegen deze website met betrekking tot dergelijke andere diensten. Deze website is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met uw inschakeling, toegang of gebruik van dergelijke andere diensten, of uw vertrouwen op de privacypraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of ander beleid van dergelijke andere diensten. Diensten. Het kan zijn dat u zich moet registreren voor of inloggen op dergelijke andere diensten op hun respectievelijke platforms. Door andere diensten in te schakelen, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan deze website om uw gegevens vrij te geven als dat nodig is om het gebruik of de activering van een dergelijke andere dienst te vergemakkelijken.

7. Uptime-garantie

We bieden een service-uptimegarantie van 99% aan beschikbare tijd per maand. De service-uptimegarantie is niet van toepassing op serviceonderbrekingen veroorzaakt door: (1) periodiek gepland onderhoud of reparaties die we van tijd tot tijd kunnen uitvoeren; (2) onderbrekingen veroorzaakt door u of uw activiteiten; (3) storingen die geen invloed hebben op de kernfunctionaliteit van de Dienst; (4) oorzaken buiten onze controle of die redelijkerwijs niet te voorzien zijn; en (5) storingen gerelateerd aan de betrouwbaarheid van bepaalde programmeeromgevingen.

8. Back-ups

We maken regelmatig back-ups van de website en de inhoud ervan en zullen ons best doen om de volledigheid en nauwkeurigheid van deze back-ups te garanderen. In het geval van een hardwarestoring of gegevensverlies zullen we back-ups automatisch herstellen om de impact en downtime te minimaliseren.

9. Advertenties

Tijdens uw gebruik van de Website en Diensten kunt u corresponderen met of deelnemen aan promoties van adverteerders of sponsors die hun goederen of diensten via de Website en Diensten tonen. Dergelijke activiteiten en eventuele voorwaarden, garanties of verklaringen die met dergelijke activiteiten verband houden, gelden uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk, verplicht of verantwoordelijk voor dergelijke correspondentie, aankoop of promotie tussen u en een dergelijke derde partij.

10. Links naar andere bronnen

Hoewel de Website en Diensten kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, enz.), impliceren wij, direct of indirect, geen enkele goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde bron, tenzij specifiek vermeld hierin. Sommige links op de Website kunnen “affiliate links” zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een artikel koopt, deze website een partnercommissie ontvangt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van, en we geven geen garantie op het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derde partijen. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van alle bronnen waartoe u toegang krijgt via een link op de Website en Diensten zorgvuldig door te nemen. Het linken naar andere externe bronnen is op eigen risico.

11. Verboden toepassingen

Naast andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden de Website en Diensten of Inhoud te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt en die de functionaliteit of werking van de Website en Diensten, producten en diensten van derden, of het internet zullen beïnvloeden; (h) om te spammen, phishen, pharmen, voorwendsels, spideren, crawlen of scrapen; (i) voor obscene of immorele doeleinden; of (j) om de beveiligingsfuncties van de Website en Diensten, producten en diensten van derden, of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de website en diensten te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

12. Intellectuele eigendomsrechten

“Intellectuele-eigendomsrechten” betekent alle huidige en toekomstige rechten die worden verleend door de wet, het gewoonterecht of het eigen vermogen in of met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, ontwerpen, patenten, uitvindingen, goodwill en het recht om te vervolgen wegens misbruik, rechten op uitvindingen, gebruiksrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of niet-geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen en rechten om aan te vragen en te worden verleend, rechten om voorrang te claimen, dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming en alle andere resultaten van intellectuele activiteiten die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan of zullen blijven bestaan. Deze Overeenkomst draagt geen enkel intellectueel eigendom van deze website of derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij deze website. Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de website en diensten worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van deze website of haar licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de website en diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derde partijen. Uw gebruik van de website en diensten verleent u geen recht of licentie om deze website of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

13. Afwijzing van garantie

U gaat ermee akkoord dat een dergelijke Dienst wordt geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis en dat uw gebruik van de Website en Diensten uitsluitend op eigen risico is. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We geven geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn; noch geven wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie verkregen via de Service of dat defecten in de Service zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat al het materiaal en/of gegevens dat u downloadt of op andere wijze wordt verkregen via het gebruik van de Service, naar eigen goeddunken en op eigen risico wordt gedaan en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal. en/of gegevens. We geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die via de Service zijn gekocht of verkregen, of met betrekking tot transacties die via de Service zijn aangegaan, tenzij anders vermeld. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via de Dienst schept enige garantie die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

14. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen deze website, haar dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens wie dan ook voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve, dekkings- of gevolgschade ( inclusief, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor gederfde winst, omzet, verkoop, goodwill, gebruik van inhoud, impact op het bedrijfsleven, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen), hoe dan ook veroorzaakt, onder elke aansprakelijkheidstheorie, inclusief, maar niet beperkt tot contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van een wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als de aansprakelijke partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van deze website en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt zijn tot een bedrag groter dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk in contanten zijn betaald door u deze website bezoekt gedurende de voorgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als dit rechtsmiddel u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of als het zijn essentiële doel niet bereikt.

15. Schadeloosstelling

U stemt ermee in deze website en haar dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen eventuele aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, opgelopen in verband met of voortvloeiend uit enige beschuldigingen, claims, acties, geschillen of eisen van derden die tegen een van hen worden ingediend als gevolg van of verband houdend met uw inhoud, uw gebruik van de website en diensten of enig opzettelijk wangedrag van uw kant.

16. Deelbaarheid

Alle rechten en beperkingen in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover ze geen toepasselijke wetten schenden en bedoeld zijn te worden beperkt voor zover noodzakelijk, zodat ze deze Overeenkomst niet onwettig of ongeldig maken. of niet afdwingbaar. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank met een bevoegde jurisdictie als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is het de bedoeling van de partijen dat de overige bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst zullen vormen met betrekking tot de onderwerp hiervan, en al deze overige bepalingen of delen daarvan blijven volledig van kracht.

17. Geschillenbeslechting

De totstandkoming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door de materiële en procedurele wetten van Guernsey, ongeacht de regels inzake conflicten of rechtskeuze, en, voor zover van toepassing, de wetten van Guernsey. . De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de rechtbanken in Belize, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken. U doet hierbij afstand van elk recht op juryrechtspraak in enige procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze overeenkomst.

18. Wijzigingen en aanvullingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden ervan met betrekking tot de Website en Diensten op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de Website en Diensten na dergelijke wijzigingen houdt uw instemming met dergelijke wijzigingen in.

19. Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst heeft gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en Diensten.

20. Wettelijke naleving en wetgeving

21. Beeld- en ID-controles

Advertenties op ons platform moeten een waarheidsgetrouwe afbeelding van JOU zijn en JIJ moet een persoon zijn van 18 jaar of ouder. We voeren regelmatig steekproefsgewijs controles uit op de leeftijdsverificatie en -identificatie van leden. Bij elke advertentie waarvan we vermoeden dat deze de identiteit vervalst of minderjarig is, wordt om onmiddellijk bewijs gevraagd. Dit kan via de juiste ID- of paspoortpagina. Gedurende deze periode kan uw advertentie worden opgeschort.

Alle advertenties die op onze site worden geplaatst, worden bij indiening gecontroleerd en periodiek gecontroleerd. Als ze zich niet aan onze algemene voorwaarden houden, worden ze zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd.

22. Advertentie melden

Als u inhoud wilt melden die uw beeldrechten of informatie schendt, kunt u een e-mail sturen via onze contactpagina. We zullen vervolgens overgaan tot het verifiëren van de betreffende informatie en elk account/profiel/advertentie van een aan ons gemeld geval onderzoeken. We zullen alle vermoedelijke accounts/profielen/advertenties van de persoon die de algemene voorwaarden schendt, verwijderen.

We behouden ons het recht voor om inhoud of afbeeldingen te verwijderen of aan te passen, en elke gebruiker die onze Algemene Voorwaarden schendt, op te schorten of te verwijderen. Daarom zullen wij geen betalingen terugbetalen nadat het verdachte account/profiel/advertentie van ons advertentieplatform is verwijderd.

Op deze website kunnen alleen volwassen personen reclame maken voor hun tijd en gezelschap aan andere volwassen personen. Wij bieden geen boekingsservice en organiseren geen vergaderingen. Elke aangegeven prijs heeft alleen betrekking op tijd en niets anders. Elke aangeboden dienst of wat dan ook kan gebeuren, is de keuze van instemmende volwassenen en een privéaangelegenheid tussen hen. Het is uw verantwoordelijkheid om de lokale wetgeving na te leven.

Neem contact met ons op

Als u contact met ons wilt opnemen voor meer informatie over deze Overeenkomst of als u contact met ons wilt opnemen over enige kwestie die daarmee verband houdt, kunt u dat doen via het contactformulier op de website.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 27 januari 2023